Croatian Symbol/Hrvatski Greb: courtesy of
Tomislav Mikulic

 
Hrvatski genealoški bilten

Broj 15, srpanj 2007                                                                  English text


U ovom broju predstavljamo nedavno objavljene nove radove o hrvatskim otocima, osobito Lošinju, Lastovu i Unijama. Predstavljen je i prikaz novog djela o hrvatskim prezimenima. Kliknite na naslov da biste pogledali: Genealoški radovi za hrvatske otoke

Arhiva      Bibliografije:      Hrvatska      Inozemstvo      Kontakti Informacije


Novo izdanje Hrvatskih prezimena

Objavljeno je treće izdanje (2006.) Petra Šimunovića Hrvatska prezimena: trece izmijenjeno i dopounjeno izdanje. Prijašnja izdanja su iz 1985. i 1995. godine. Ovaj tekst obrađuje velik broj hrvatskih prezimena te u knjizi od 639 stranica daje kataloški prikaz prezimena na 107 stranica. Premda u potpunosti napisano na hrvatskom jeziku, djelo je dobar izvor za cijeli niz prezimena u Hrvatskoj kao i njihovo podrijetlo.

Ova knjiga predstavlja kompilaciju Šimunovićevih radova. Uključuje kratka poglavlja o prezimenima iz različitih hrvatskih regija poput zapadne Hrvatske, Istre i Makarske kao i poglavlja posvećena područjima izvan Hrvatske u kojima žive hrvatski iseljenici.

Simunovic


Radovi o otocima Lošinj, Susak i Unije

Na pomolu je i niz novih knjiga koje se bave genealogijom tri susjedna hrvatska otoka: Lošinja, Unija i Suska. Dvije od njih, one posvećene Unijama i Malom Lošinju, predstavljene su u ovom broju biltena. Niže je naveden popis knjiga o genealogiji hrvatskih otoka.

U izradi je i nova knjiga posvećena otoku Unije koja daje prikaz glavnih otočkih obitelji i povijest otoka. Knjizi su dodana dva kazala o Lošinju Barbare Starkey. Jednako tako, u prošlom izdanju ovog biltena (broj 2) predstavljen je prikaz prezimena iz Malog Lošinja te prikaz knjige Antona Bozanića u broju 3 Iseljenici cresko-lošinjskog otočja u New Yorku i okolici .


Povijest i obiteljske genealogije otoka Unije, Hrvatska

Knjiga o Unijama trebala bi ubrzo biti objavljena pod nazivom Unije povijest i obitelji: sabrana povijest i obiteljske genealogije otoka Unije, Hrvatska. Pisana je engleskim, hrvatskim i talijanskim jezikom. Podijeljena je u dva dijela: povijest otoka i genealoški dio. Dio o obiteljskim i klanskim genealogijama nudi pregled svakog klana te uključuje genealoške karte šest do deset generacija unatrag.

U dodatku se nalaze i popisi stanovništva od 1588. do 1800. godine, imena i lokacije otočkih domaćinstava u 19. i 20. stoljeću te popis iseljenika u Sjedinjene Države do 1901. godine.

Vidite Hrvatski genealoški bilten Broj 16 (srpanj 2008) za znat više.


Kazalo vjenčanja i rođenja za Mali Lošinj, 1821-1890

Barbara Starkey objavila je novi rad pod nazivom Stepping Back, Book 2 - A Compilation of Indexes of Vital Records from Mali Losinj (Lussinpiccolo), Croatia, 1821-1901. [Korak unatrag, Drugi dio – Zbirka izvoda iz matičnih knjiga Malog Lošinja (Lussinpiccolo), Hrvatska, 1821.- 1901.]

Podaci o rođenjima: 1821. – 1890. (popis od preko 13000 rođenja)

Kazalo o broju rođenih uključuje sljedeće obavijesti: spol, datum krštenja, kućni broj prebivališta, ime djeteta, datum rođenja te puno ime oca i majke. Originalni zapisi na mikrofilmu su na latinskom i obuhvaćaju razdoblje od 1821. do lipnja 1858. Nakon lipnja 1858. zapisi su vođeni na talijanskom.

Sljedeće je primjer kataloškog zapisa o rođenju:

spol  datum krštenja kućni broj ime djeteta     datum rođenja

F 	12 Jan 1879   36 	  Nicolina Giovanna 	7 Jan 1879 	
F 	30 Aug 1869   24 	  Margarita Giovanna 	27 Aug 1869 	
M 	31 Jul 1867   24 	  Antonio Guilio 	30 Jul 1867 	
M 	16 Aug 1875   38 	  Guilio Marianno 	14 Aug 1875 	
M 	 1 Aug 1865   24 	  Giuseppe Antonio 	30 Jul 1865

Podaci o broju vjenčanih: 1821-1901 (popis od preko 3200 vjenčanje)

Kazalo podataka o vjenčanjima uključuje sljedeće informacije: datum vjenčanja, prebivalište mladoženje, status (neženja ili udovac), prebivalište mladenke, mladenčino ime, mladenčina dob pri vjenčanju, status i puna imena mladoženjinih i mladenčinih roditelja.

datum   kućni broj mladenčino ime  dob status kućna mladenčina    dob status

22 May 1841  543   Suttora, Joannes  30  C   337  Abramich, Hyginia 20  C 
8 Nov 1880  961   Suttora, Giovanni 35  C   763  Adametz, Antonia 26  C 
27 Dec 1834  570   Scopinich, Joannes 25  C   604  Ahel, Antonia   20  C 
23 Dec 1901  23   Vidulich, Antonius 32  V   491  Ahel, Caterina  37  C

Podaci o broju umrlih:

Kazalo s podacima o broju umrlih uključuje sljedeće informacije: spol, datum smrti, kućni broj prebivališta, puno ime pokojnika, rodbina, dob u trenutku smrti zapisana u godinama (g) i/ili mjesecima (m) i/ili danima (d).

spol  datum smrti kućni broj ime pokojnika    rodbina  dob

F 	22 May 1827  639    Valentich, Dominica W-Mattheus 87 
F 	19 Nov 1835  445    Valentich, Germana D-Joannes 	 6 
M 	20 Dec 1830  673    Valentich, Johannes S-Mattheus  5 
M 	19 Nov 1852  778    Valentich, Mattheus S-Lucas 	 1

Kontakt osoba: Barbara J. Starkey
1839 N. 600 W.
Mapleton, Utah 84664
Email contact: barb@thestarkeys.com


Lastovski rodovi

Lastovski rodovi od Antuna Jurice i Nenada Vekarića objavio je Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Dubrovnik, 2006.

Jurica i Vekarić dali su izvanredan prikaz svake obitelji na otoku Lastovo. Na početku Lastovskih rodova nalazi se sažetak na engleskom jeziku i pregled glavnih otočkih naselja. Lokacija kuća između 14. i 16. stoljeća prikazana je iz ptičje perspektive, a isto područje prikazano je i kakvo je bilo 1880. godine. Glavni dio knjige sačinjava opširan abecedni popis prema rodnom prezimenu. Svaka obitelj ima zapisanu povijest koja obično ocrtava njene rane početke i mjesto iz kojeg je nastupilo doseljavanje na otok (ukoliko obitelj ne potječe sa otoka). Opisu svake obitelji je također pridodana i fotografija kuće u kojoj je živjela i kućni broj. Uz ove podatke dane su i tabele u boji koje prikazuju evoluciju obiteljskog prezimena i rodna imena kroz stoljeća kao i popis glava obitelji od 1673. do 1918. i u 2006.

Jedan od glavnih izvora knjige je Status Animarum ili popis kućanstava iz kasnog 19. stoljeća. Uz pomoć Statusa Animaruma te ranijih popisa iz 1763., 1730., 1780., 1830., 1880. i 1918. Jurica i Vekarić mogli su sastaviti genealogije kućanstava. Povrh toga, autori su se oslanjali na tradicionalno temeljne podatke – župne knjige rođenih, vjenčanih i umrlih.

Latovski


Genealoški radovi za hrvatske otoke

Niže je naveden popis hrvatskih otoka od sjevera prema jugu i s njima vezane genealoške publikacije:

 • Krk
  Strčić, Petar / Bodul i bodulija Krčki kalendar (1996): 87-91

  Matejčić, Franjo / "Prezimena na otoku Krku" In: Krčki Zbornik 6 (1975): 209-256

  Bolonić, Mihovil / "Prezimenia i nadimci u Vrbniku" In: Krčki Zbornik 1 (1970): 463-474; 475-480

 • Rab
  Frankulin Travaš, Davor / Prezimena stanovnika grada i otoka Raba od XV. do XX. stoljeca
  In: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 45 (2003): 97-127

 • Pag
  Granić, Miroslav / Paški grbovnik (Book of heraldry and Pag nobility), 2002

  paski

 • Cres
  Bozanić, Anton / Iseljenici cresko-lošinjskog otočja u New Yorku i okolici, 1997

  Cus-Rukonić, Jasminka / The Heraldry of Cres: Coats of Arms and Insignia from the City of Cres, 1989

 • Losinj
  Bozanić, Anton / Iseljenici cresko-lošinjskog otočja u New Yorku i okolici, 1997

  cresko

  Starkey, Barbara / Stepping Back: a compilation of Indexes of Vital Records from Veli Losinj (Lussingrande) Croatia 1774-1918, 2006

  Starkey, Barbara / Stepping Back, Book 2 - A Compilation of Indexes of Vital Records from Mali Losinj (Lussinpiccolo), Croatia, 1821-1901, 2007

 • Unije
  Karcich, Grant / Unije povijest i obitelji: sabrana povijest i obiteljske genealogije otoka Unije, Hrvatska), 2007 (The History and families of Unije: a compiled history and family genealogies for the Island of Unije, Croatia)

 • Susak
  Turčić, Don Anton / Susak: otok pijeska, trstike i vinograda (Susak: island sands, reeds and vineyards), 1998

  Susak

 • Ist
  Fijo, Oliver / Pomorstvo Otoka Ista
  In: Radovi Instituta Jaugoslavenske akademije snanosti i umjetnosti u Zadru (1957) III: 235-264

 • Dulgi Otok
  Armanini, Jerolim / Stanovništvo Sali na Dugom otoku od davnine do kraja 20. stoljeća, 2001

 • Pašman
  Kolanović, Barbara / Naslov: Povijesni antroponimi otoka Pašmana (1279.-1355.) In: Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi (2002), 1/2: 429-442

 • Ugljan
  Milić, Ivica / "Prezimena, imena i nadimci sela Kukljice na otoku Ugljanu" In: Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, 48 (1999[i.e. 2003]), 4/6: 41-74

  Jelić, Roman / Stanovništvo Zadarskih otoka 1608. godine, 1974

 • Murter
  Juran, Kristijan / "Stanovništvo Murtera 1858. i 1915. godine" In: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 46 (2004) ; str. 335-367

  Skračić, Vladimir / "Prezimena mjesta Murtera" Murterski godišnjak : zbornik, 2 (2004[i.e. 2005]): 289-319

 • Split Region Islands
  Maksimović, Goran / "Stanovništvo općine Bol : prinos poznavanju demografije naših otoka" In: Hrvatska obzorja : časopis Ogranka Matice hrvatske Split, 7 (1999), 2: 393-418

 • Brac
  Jutronić, Andre / Stara raseljena naselja i nova naselja na istoku Brača, 1962

  Andreis, Mladen / "Stanovništvo otoka Brača u drugoj polovici 18. stoljeća" In: Građa i prilozi za povijest Dalmacije, (1997), volume 13: 205-236

 • Hvar
  Vukovic, Siniša / "Antroponimija Vrbanja : nadimci i prišvarci mjesta Vrbanj na otoku Hvaru" In: Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, 32 (2004), 1: 113-135

  Bezić-Božanić, Nevenka / "Popis stanovnika otoka Hvara iz 1673. godine" In: Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, 19 (1991), 1 : 29-43

  Bezić-Božanić, Nevenka / Stanovništvo Jelse, 1982

 • Vis
  Bezić-Božanić, Nevenka / Povijest stanovništva u Visu (History of the Vis poplation), 1988

  Vis

  Felando, David / Komiza: land of my forefathers, 2001

  Bezić-Božanić, Nevenka / Stanovništvo Komiže, 1984

 • Lastovo
  Jurica, Antun & Nenad Vekarić / Lastovski rodovi (Lastovo Families), 2006

Povratak na početnu stranicu. Back to Home Page
Engleska verzija teksta. English version of the text.